top of page

לאחר טראומה מינית

פגיעה מינית, למרות המודעות הרבה לה בתקשורת, היא עדיין סוד שמור אצל כל המעורבים. הדבר נכון לגבי פגיעות שהתרחשו בבגרות ובוודאי לגבי פגיעות מן הילדות.

רבים חשים שחשיפת הפגיעה המינית תביא עמה תגובה עוינת מצד הסביבה. יש החוששים מביקורת על התנהגות כזו או אחרת, ומוטרדים מכך שיואשמו כמי שהביאו זאת על עצמם או מכך שלא יאמינו להם.


חשוב לדעת שקשיים משמעותיים בחיים אצל אנשים שחוו פגיעה מינית, כמו מצב רגשי לא יציב, בעיות פיזיות או התנהגות בעייתית כתוצאה מנסיבות חיים, לרוב נובעים מאותה פגיעה גם אם עברו שנים רבות מאז שהתרחשה.

טראומה מינית

הטיפול הוא מרחב בטוח בו ניתן לדבר הן על הקשיים העכשוויים והן על הפגיעה המינית. לרוב, בטיפול, האפשרות לדבר על הפגיעה המינית נחווית באופן חיובי. הדיבור על הפגיעה מביא אתו שחרור ממעמסה כבדה.

איך זה יעשה?

בטיפול  אשאל. אעז לשמוע. אקשיב. נשוחח ברגישות ובקצב הנכון לך. רק כך נצליח לפתוח את הסוד שבעברך ונמנע מסודות בעתיד.


בהמשך נחזק את הביטחון העצמי הפגוע, אותו חווים רבים מנפגעי הטראומה המינית.  נעשה זאת דרך עיסוק בחיי היום יום ובמקביל, בקשר שבין התנסויות מכאיבות בחיי היום יום לבין הדברים שהתרחשו בעבר.


נחזק את השליטה העצמית ונלמד מיומנויות של התמודדות עם התפרצויות זעם וקשיי ויסות נוספים על פי גישת (DBT).


במידה והחוויות הטראומטיות זכורות באופן מקוטע, נערוך אינטגרציה של הזיכרונות. נמצא מילים לביטוי של תחושות לא מזוהות שנשארו מאז. כך נצליח לעבד את החוויה הטראומטית.


התהליך הטיפולי יעשה בקצב המותאם לך.

bottom of page